Opleiding

 

. Supervisor in de Psychotherapie (09/2020-06/2021)
. Basisopleiding EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Deel 1 (11/2019) en Deel 2 (10/2020)
. Postgraduaat Psychotherapie Jeugd en Context, optie experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, Universiteit Antwerpen (2009-2013)
. Licentiate in de pedagogische wetenschappen, optie orthopedagogiek, Universiteit Gent (2000-2005)
. Academische Initiële Lerarenopleiding, Universiteit Gent (2003-2005)

 

Werkervaring

 

. Als staflid verbonden aan de opleiding postgraduaat Psychotherapie Jeugd en Context van de Universiteit Antwerpen (sinds 2018)
. Psychotherapeute (sinds 2005)
. Licentiate orthopedagogie in een Multifunctioneel Centrum voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen en/of een verstandelijke beperking (sinds 2009)

 

Beroepsverenigingen

 

. Lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling
. Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
. Lid van EMDR Belgium