Indien u vermoedt dat u zelf of uw kind of jongere baat heeft bij psychotherapie, kan u telefonisch of via mail contact opnemen.

 

Na aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Hierin bespreken we samen de vragen en moeilijkheden en nemen we tijd om stil te staan bij wat goed loopt. Ik geef meer informatie over de werkwijze die gehanteerd wordt en we bekijken samen of dit aanbod tegemoet komt aan uw verwachtingen.

 

Tijdens de sessies kan naargelang de voorkeuren, de noden en de leeftijd gebruik gemaakt worden van gesprekstherapie, psychodrama, EMDR of speltherapie.

 

Praktisch
Een sessie duurt 45 minuten en kost 60 euro. Er is geen bancontact aanwezig. Betalen kan cash per sessie of maandelijks per overschrijving. Kinderen en jongeren hebben recht op een gedeeltelijke terugbetaling van een aantal sessies. Sommige mutualiteiten voorzien ook een gedeeltelijke tussenkomst voor volwassenen. De voorwaarden en bedragen verschillen per mutualiteit. Als therapeut voldoe ik aan de terugbetalingsvoorwaarden van alle mutualiteiten.